Bảo Xuân Tiếp Tục Hành Trình Lan Tỏa Chiến Dịch Ý Nghĩa Tới Chị Em Phụ Nữ Khắp Mọi Miền

30 Tháng Chín, 2023

Chiến dịch “Nội tiết tố nữ – Bổ sung đúng lúc, Hạnh phúc trọn đời” của Bảo Xuân đã và đang tạo ra những dấu ấn, những bước ngoặt trong nhận thức của chị em về tầm quan trọng của việc bổ sung nội tiết tố nữ.


Tiếp tục nối dài hành trình ý nghĩa ấy, vừa qua, Bảo Xuân đã phối hợp cùng cùng nhiều Nhà Thuốc tại các tỉnh thành lớn trên cả nước như Nhà Thuốc Tâm An – Hà Nội; Nhà Thuốc Thanh Thảo – Đồng Nai; Nhà Thuốc Hoàng Liêm – Bình Dương; Nhà Thuốc Anh Tuấn – Hồ Chí Minh để chia sẻ và lan tỏa thông điệp bổ sung nội tiết tố sau tuổi 30, mục tiêu giúp phụ nữ hiểu và sống khỏe mạnh hơn, hướng đến cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn.

Sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của các chị em phụ nữ với chiến dịch nói chung và hoạt động “Triệu chữ ký Vì hạnh phúc phụ nữ Việt” nói riêng không chỉ khẳng định sự đồng hành, tin tưởng của chị em với Bảo Xuân mà còn là động lực to lớn để Bảo Xuân tiếp tục lan tỏa giá trị tốt đẹp đến chị em phụ nữ khắp mọi miền.

 

“𝑷𝒉𝒖̣ 𝒏𝒖̛̃ 𝒐̛𝒊! 𝑵𝒈𝒐𝒂̀𝒊 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒄𝒉𝒖 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒗𝒖̣, đ𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒆̂𝒏 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒃𝒂̣𝒏 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒏𝒉𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒎𝒂̣𝒏𝒉 𝒕𝒖̛̀ 𝒄𝒐̛ 𝒕𝒉𝒆̂̉ đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒂̂𝒎 𝒕𝒓𝒊́, đ𝒆̂̉ 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒚𝒆̂𝒖 𝒗𝒂̀ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒚𝒆̂𝒖. 𝑯𝒂̃𝒚 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒔𝒐́𝒄 𝒄𝒉𝒐 “𝒎𝒂̣𝒄𝒉 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒏𝒈𝒂̂̀𝒎” – 𝒏𝒐̣̂𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒕 𝒕𝒐̂́ 𝒏𝒖̛̃ 𝒅𝒐̂̀𝒊 𝒅𝒂̀𝒐 đ𝒆̂̉ 𝒈𝒊𝒖̛̃ 𝒕𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒙𝒖𝒂̂𝒏 𝒕𝒓𝒐̣𝒏 𝒗𝒆̣𝒏, 𝒅𝒖𝒚 𝒕𝒓𝒊̀ 𝒏𝒉𝒂𝒏 𝒔𝒂̆́𝒄, 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒍𝒚́ 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒉𝒂̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒏𝒉𝒆́!”

Đừng quên theo dõi fanpage Bảo Xuân để đồng hành và lan tỏa chiến dịch ý nghĩa này đến người thân và bạn bè nha