Giải vàng chất lượng quốc gia 2011

 

Giải thương hiệu nổi tiếng Asean 2012

 

Giải thưởng Huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2016

 

Chứng nhận số 1 về chất lượng và hiệu quả đối với Bảo Xuân đối với năm 2012, 2016, 2020, 2021, 2022, do FTA Nhật Bản và Thời báo Kinh Tế Việt Nam khảo sát và công bố

 

Chứng nhận số 1 về chất lượng và hiệu quả đối với Diabetna các năm 2016, 2020, 2021, 2022 do FTA Nhật Bản và Thời báo Kinh Tế Việt Nam khảo sát và công bố

 

Top 10 Tin dùng Việt Nam 2022 – Nhóm ngành Chăm sóc sức khỏe

Top 10 Thương hiệu mạnh Quốc gia 2023