Hỏi về chỉ số tiểu đường buổi sáng

23 Tháng Tám, 2021

Chào bạn.

Đường huyết lúc đói (sau ăn 8 giờ) từ 126 mg/dl (7 mmol/l) trở lên được chẩn đoán bị tiểu tiểu đường. Trường hợp của bạn đo đường huyết buổi sáng lúc đói (nếu máy đo chính xác) ở mức 144 mg/dl là cao và chẩn đoán tiểu đường rồi. Bạn nên đến bệnh viện khám tổng thể để có biện pháp điều trị sớm.