KHÓA ĐÀO TẠO “CẠNH TRANH BẰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP” DÀNH CHO CBQL DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN

5 Tháng Tám, 2023

Văn hóa là nền tảng bền vững để phát triển doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có nền văn hóa tốt sẽ có sức cạnh tranh mạnh mẽ.

Với mong muốn mang những kiến thức có giá trị góp phần nâng tầm đội ngũ lãnh đạo Ích Nhân, tạo lợi thế cạnh tranh bằng nền tảng văn hóa mạnh, Khóa học “Cạnh tranh bằng văn hóa doanh nghiệp” ra đời như một trong những chìa khóa mà Ích Nhân cần nắm giữ để thực hiện mục tiêu trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Khóa đào tạo diễn ra dưới sự dẫn dắt của Tiến sĩ, Chủ tịch HĐTV Hoàng Minh Châu đã mang đến những bài học về văn hóa doanh nghiệp- nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Hi vọng rằng, sau khóa đào tạo, với những nội dung được đúc kết, các CBQL Ích Nhân sẽ có thêm công cụ, vũ khí làm kim chỉ nam dẫn dắt cho mọi hoạt động chính là – “Văn hóa tổ chức, văn hóa doanh nghiệp”, từ đó giúp các cá nhân và phòng ban xây dựng một bản sắc văn hóa Ích Nhân nhằm đạt lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Mời anh chị xem thêm một số hình ảnh tại khóa đào tạo.