Tuyển TDV kênh Nhà thuốc OTC
 • Vị trí: TDV kênh Nhà thuốc OTC
 • Số lượng: 04
 • Thời gian: Phỏng vấn qua tết nhận việc
 • Địa điểm: Khu vực TP. Hồ Chí Minh
 • Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2023 Hết hạn nộp hồ sơ
Tuyển Phó Giám đốc Bán hàng Miền Bắc
 • Vị trí: Phó Giám đốc Bán hàng Miền Bắc
 • Số lượng: 01
 • Thời gian: Phỏng vấn đi làm ngay
 • Địa điểm: Lô A18/D7 Khu đô thị mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2023 Hết hạn nộp hồ sơ
Tuyển CTV Sale Admin
 • Vị trí: CTV Sale Admin
 • Số lượng: 01
 • Thời gian: Phỏng vấn đi làm ngay
 • Địa điểm: Lô A18/D7 Khu đô thị mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 04/11/2023 Hết hạn nộp hồ sơ