Tuyển Trình dược viên OTC tại Hà Nội, Long An, TP.HCM, Bình Dương
 • Vị trí: Trình dược viên OTC
 • Số lượng: 6
 • Thời gian: Từ Thứ Hai đến hết sáng Thứ Bảy hằng tuần
 • Địa điểm: Hà Nội, Long An, TP.HCM, Bình Dương
Xem thêm →
Tuyển Nhân viên Digital
 • Vị trí: Nhân viên Digital
 • Số lượng: 02
 • Thời gian: Sáng: 7h45 – 11h45 , Chiều: 13h – 17h  Từ Thứ Hai đến hết sáng Thứ Bảy hằng tuần
 • Địa điểm: Lô A18/D7 Khu đô thị mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Xem thêm →
Tuyển Trình dược viên OTC tại KonTum
 • Vị trí: Trình dược viên OTC tại KonTum
 • Số lượng: 01
 • Thời gian: Đi làm ngay
 • Địa điểm: TP Kontum, Ia h'Drai, Ngọc Hồi, Kon Rẫy, Kon Plong, Sa Thầy
Xem thêm →
Tuyển Trình dược viên OTC tại Cà Mau
 • Vị trí: Trình dược viên OTC tại Cà Mau
 • Số lượng: 10
 • Thời gian: Đi làm ngay
 • Địa điểm: U Minh - Thới Bình - Đầm Dơi - Rau Dừa - 1/2 TP Cà Mau
Xem thêm →
Tuyển Trình dược viên OTC tại Bạc Liêu
 • Vị trí: Tuyển Trình dược viên OTC tại Bạc Liêu
 • Số lượng: 10
 • Thời gian: Đi làm ngay
 • Địa điểm: Bạc Liêu
Xem thêm →
Tuyển Trình dược viên OTC tại TP Hồ Chí Minh
 • Vị trí: Trình dược viên OTC tại TP Hồ Chí Minh
 • Số lượng: 2
 • Thời gian: Đi làm ngay
 • Địa điểm:
Xem thêm →