Tuyển Trình dược viên OTC tại Đà Nẵng
 • Vị trí: Trình dược viên OTC
 • Số lượng: 1
 • Thời gian: Từ Thứ Hai đến hết sáng Thứ Bảy hằng tuần
 • Địa điểm: 1/3 Hải Châu, 1/2 Thanh Khê, Liên Chiểu Hòa Khánh, Đà Nẵng
 • Hạn nộp hồ sơ: 15/08/2023 Hết hạn nộp hồ sơ
Tuyển Quản lý vùng Miền Đông Nam Bộ
 • Vị trí: Tuyển Quản lý vùng các khu vực Miền Đông Nam Bộ
 • Số lượng: 1
 • Thời gian: Từ Thứ Hai đến hết sáng Thứ Bảy hằng tuần
 • Địa điểm: Bình Dương, Bình Thuận, Tây Ninh
 • Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2023 Hết hạn nộp hồ sơ
Tuyển Trình dược viên OTC tại Hà Nội, Long An, TP.HCM, Bình Dương
 • Vị trí: Trình dược viên OTC
 • Số lượng: 6
 • Thời gian: Từ Thứ Hai đến hết sáng Thứ Bảy hằng tuần
 • Địa điểm: Hà Nội, Long An, TP.HCM, Bình Dương
 • Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2023 Hết hạn nộp hồ sơ
Tuyển Nhân viên Digital
 • Vị trí: Nhân viên Digital
 • Số lượng: 02
 • Thời gian: Sáng: 7h45 – 11h45 , Chiều: 13h – 17h  Từ Thứ Hai đến hết sáng Thứ Bảy hằng tuần
 • Địa điểm: Lô A18/D7 Khu đô thị mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2023 Hết hạn nộp hồ sơ
Tuyển Trình dược viên OTC tại KonTum
 • Vị trí: Trình dược viên OTC tại KonTum
 • Số lượng: 01
 • Thời gian: Đi làm ngay
 • Địa điểm: TP Kontum, Ia h'Drai, Ngọc Hồi, Kon Rẫy, Kon Plong, Sa Thầy
 • Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2023 Hết hạn nộp hồ sơ
Tuyển Trình dược viên OTC tại Cà Mau
 • Vị trí: Trình dược viên OTC tại Cà Mau
 • Số lượng: 10
 • Thời gian: Đi làm ngay
 • Địa điểm: U Minh - Thới Bình - Đầm Dơi - Rau Dừa - 1/2 TP Cà Mau
 • Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2023 Hết hạn nộp hồ sơ