Tuyển Nhân viên Kế toán bán hàng & công nợ
 • Vị trí: Nhân viên Kế toán bán hàng & công nợ
 • Số lượng: 2
 • Thời gian: Sáng: 7h45 – 11h45 , Chiều: 13h – 17h  Từ Thứ Hai đến hết sáng Thứ Bảy hằng tuần
 • Địa điểm: Lô A18/D7 Khu đô thị mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2023 Hết hạn nộp hồ sơ
Tuyển Nhân viên Truyền thông – Content
 • Vị trí: Nhân viên Truyền thông - Content
 • Số lượng: 1
 • Thời gian: Từ Thứ Hai đến hết sáng Thứ Bảy hằng tuần
 • Địa điểm: Lô A18/D7 Khu đô thị mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2023 Hết hạn nộp hồ sơ
Tuyển Trình dược viên OTC tại Long An
 • Vị trí: Trình dược viên OTC
 • Số lượng: 1
 • Thời gian: Từ Thứ Hai đến hết sáng Thứ Bảy hằng tuần
 • Địa điểm: 2/3 TP Tân An, Châu Thành, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Tx Kiến Tường, Tân Hưng, Vĩnh Hưng
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2023 Hết hạn nộp hồ sơ
Tuyển Quản lý vùng Miền Trung
 • Vị trí: Quản lý vùng
 • Số lượng: 1
 • Thời gian: Từ Thứ Hai đến hết sáng Thứ Bảy hằng tuần
 • Địa điểm: Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định
 • Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2023 Hết hạn nộp hồ sơ
Tuyển Trình dược viên OTC tại Hà Nội
 • Vị trí: Trình dược viên OTC tại Hà Nội
 • Số lượng: 1
 • Thời gian: Từ Thứ Hai đến hết sáng Thứ Bảy hằng tuần
 • Địa điểm: ½ Hoàng Mai, ½ Hai Bà Trưng
 • Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2023 Hết hạn nộp hồ sơ
Tuyển Nhân viên Telesales Nhà thuốc
 • Vị trí: Nhân viên Telesales Nhà thuốc
 • Số lượng: 1
 • Thời gian: Từ Thứ Hai đến hết sáng Thứ Bảy hằng tuần
 • Địa điểm: Lô A18/D7 Khu đô thị mới Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2023 Hết hạn nộp hồ sơ